For at interface en buzzer anvendes et standard transistor interface kredsløb.
Bemærk, at hvis en anden strømforsyning bruges til buzzeren, skal 0V skinnerne i hver strømforsyning forbindes for at give en fælles reference.
Hvis et batteri anvendes som strømforsyning, er det værd at huske på, at piezo lydgivere trækker langt mindre strøm end buzzere.
Buzzere har også bare en ‘tone’, mens en piezo sirene er i stand til at skabe lyde af mange forskellige toner.

En piezo sirene eller højttaler kan bruges til at producere mange forskellige lyde, mens en buzzer kun kan producere en enkelt tone.
Buzzere producerer en lyd, når der er strøm, men en piezo eller højttaler kræver et pulserende signal at generere lyd.
Heldigvis er det meget let at generere fra microcontroller ved hjælp BASIC lydkommando.

Datasheet for Piezo sounder

 

Lyd

Lydbølger er trykbølger, som vibrerer gennem luften, eller andet materiale. Hastigheden af vibrationerne (cyklusser pr sekund eller Hertz) er det, som laver tonen. Jo højere frekvens for vibrationen, jo højere tone.

Sounder

(c) Simon Monk, Attribution Creative Commons

Det midterste C er som regel defineret som en frekvens på 261 Hz. Hvis du tænder og slukker et digitalt output 261 gange hvert sekund, vil outputtet være det midterste C.

For at høre outputtet er vii nødt til at tilføre noget, som vil konvertere det elektriske signal til lydbølger. Dette kan gøres med en højttaler eller som vi har brugt her en piezo sounder.

Piezo soundere benytter en speciel krystal, som udvider og trækker sig sammen, når et elektrisk signal passerer igennem den. Dette vil generere en tone, vi kan høre.

 

Pseudo-theremin

En Theremin (http://da.wikipedia.org/wiki/Theremin) er et musikalsk instrument, som laver spøgelsesagtige syntetiserede lyse i takt med, at man bevæger sine hænder foran den. Den blev benyttet i titelmelodien til den oprindelige Star Trek serie.

Vi vil demonstrere et lignende instrument, omend  noget mindre musikalsk, men det vil ændre tonen, når man bevæger sine hænder foran den.

Piezo sounderen kan kobles direkte til Arduinoen, men vi vil have brug for breadboardet til fotocellen og resistoren, som skal kontrollere tonen.

Arduino Piezo

(c) Simon Monk, Attribution Creative Commons

Koden til det

int speakerPin = 12;
int photocellPin = 0;

void setup()
{
}

void loop()
{
  int reading = analogRead(photocellPin);
  int pitch = 200 + reading / 4;
  tone(speakerPin, pitch);
}
Skitsen er faktisk ret ligetil. Vi har simpelthen taget en analog læsning fra A0, for at måle lysintensiteten. Denne værdi vil være i størrelsesordenen af 0 til 700.

Vi tilføjer 200 til denne rå værdi, for at lave 200 Hz til den laveste frekvens og blot tilføje aflæsningen divideret med 4 til denne værdi, for at give os et interval omkring 200 Hz til 370Hz.

Leave a Reply