PF 2 Kombination af Hololens og Blender

Studerende : Mette Tanggaard Ohlsen & Natascha Denise Grønlie

Dropbox link : https://www.dropbox.com/sh/s33tn7jkt17f8ia/AAAIIqX1GgHu6YeNHw03xkina?dl=0

Beskrivelse

Idéen bag vores applikation var at lave en virtuel udgave at en tivoli-forlystelse hvor man kaster en bold efter nogle kopper der er stablet op på et bord.

I vores hololens applikation tog vi udgangspunkt i vores første opgave med Origami-collection, for at de kunne køre på en hololens.

I vores applikation har vi modelleret og importeret nogle assets fra blender. De består af vores bord, en kop, en bold og en piedestal. Vores bord er stillet lidt foran kameraet, og på bordet er stablet en pyramide af seks kopper. Kopperne er tilføjet en rigidbody, så de ikke falder igennem hinanden, og vi kan tilføje physics til dem. Ved siden af kameraet står vores piedestal, med en bold på toppen. Det var oprindeligt meningen at man skulle samle denne bold op med ‘tap’ gesturen, og kaste igen med samme gesture, og at bolden så skulle respawne på piedestalen. Men det endte med at vi spawner en bold når man “kaster” med tap gesturen. Den bold der bliver spawnet forsvinder igen efter 10 sekunder for ikke at ende med at have for mange objekter computeren skal huske.

Det er pt. ikke muligt at genstarte spillet uden at genstarte hele applikationen.

Video

Kodehightlights

public void Throw ()
  {
    GameObject ball1 = Instantiate(ball, Camera.main.transform.position, Camera.main.transform.rotation);
    if(ball1.GetComponent<Rigidbody>() == true)
    {
      rigbod = ball1.GetComponent<Rigidbody>();
    }
    else
    {
      //Debug.log("no rigidbody compnent found");
    }

    rigbod.velocity = Camera.main.transform.forward * force;


  }

Opret en variabel af typen GameObjekt med navnet, ball1. Sæt denne variabel til en instans af ball(prefab af en bold), med mainCamera’s position, og rotation.

Tjek om ball1, har en rigidbody, hvis den har, sættes variablen rigbod, til den, ellers sker der ikke noget. Sæt derefter hastigheden på rigidbody til mainCameraets ‘forward’ orientering, ganget med en variabel ‘force’.

 

Leave a Reply