Automatic Racing Systems Emulation

Jonathan Navntoft Lundstrøm & Holger Nordgaard Roland

Introduktion

I følgende blogindlæg vil skabelsen af “Automatic Racing Systems Emulation” (A.R.S.E) blive beskrevet, samt en guide til opbygningen af den. Først beskrives hvilke komponenter der skal bruges i dette projekt, samt hvordan de virker. Ydermere vil der komme en forklaring på hvordan robotten opbygges, ...

More

SolarFriend 2.0

Mads Kildegaard Kristjansen & Lucas Brynk Jensen

Introduktion 

At konstruere en solcellestyring, der drejer efter solens lys ved hjælp af en motor for at optimere udnyttelsen af solens energi, var den opgave der blev stillet. Hvordan en sådanne enhed kan konstrueres, samt kodes, vil der blive givet et forslag til i denne doku...

More

SuperCell 3000

Af Mads Obel Jensen, og Sebastian Stengade Christiansen

Opbygningen

Diagram

Diagrammet her viser konstruktionen af SuperCell 3000, robotten er bygget som en selvstyrende enhed, med muligheden for rotation af sejlet. Sejlet skal heri forstås som solcellen. Robotten består af simple komponen...

More

Teoretisk solsensor

Af Louise Præstiin Jepsen og Victor Størner-Ryberg

Systembeskrivelse:
Systemet består af to LDR-modstande med en plade imellem dem. Disse lysdioder er forbundet med en Arduino, som modtager deres data. Derudover er Arduinoen forbundet til en H-bro som gør det muligt at skifte Lego DC-motorens retning. Motoren får strøm fra et 9V batteri som går igennem en 5V spændingsregulator. På denne måde sikres...

More