SolarFriend 2.0

Mads Kildegaard Kristjansen & Lucas Brynk Jensen

Introduktion 

At konstruere en solcellestyring, der drejer efter solens lys ved hjælp af en motor for at optimere udnyttelsen af solens energi, var den opgave der blev stillet. Hvordan en sådanne enhed kan konstrueres, samt kodes, vil der blive givet et forslag til i denne doku...

More

SuperCell 3000

Af Mads Obel Jensen, og Sebastian Stengade Christiansen

Opbygningen

Diagram

Diagrammet her viser konstruktionen af SuperCell 3000, robotten er bygget som en selvstyrende enhed, med muligheden for rotation af sejlet. Sejlet skal heri forstås som solcellen. Robotten består af simple komponen...

More

Teoretisk solsensor

Af Louise Præstiin Jepsen og Victor Størner-Ryberg

Systembeskrivelse:
Systemet består af to LDR-modstande med en plade imellem dem. Disse lysdioder er forbundet med en Arduino, som modtager deres data. Derudover er Arduinoen forbundet til en H-bro som gør det muligt at skifte Lego DC-motorens retning. Motoren får strøm fra et 9V batteri som går igennem en 5V spændingsregulator. På denne måde sikres...

More

SolarFriend

Mads Kildegaard Kristjansen & Lucas Brynk Jensen

Da vi overvejede hvordan systemet skulle opbygges, anskuede vi opgaven lidt som en fabrik; Der er et system, altså en masse objekter der skal arbejde sammen for at udfylde en opgave. Derfor valgte vi at skabe vores system så det minder om en ”mini fabrik”.