POPG2: Gruppe 7 “Wearaball”

Gruppe 7: Stefan, Kim, Rasmus og Nicklas Navn: Wearaball

Hvad er jeres case, og hvorfor?

Vi adskiller os i nogen grad fra de andre grupper til denne portefølje, da vi i stedet for et helt nyt koncept udvikler videre på semesterprojektet. Dette blev godkendt, da vores semesterprojekt langt hen ad vejen opfylder kriterierne for PF2.

Projektets formål er at udvikle en augmenteret bold til legeformål. Den er dermed ikke en decideret wearable, men bruges d...

More

POPG02 – Gruppe 2

Ander Jensen, Rasmus Jensen, Jacob Hansen og Julia Rasmussen Case Gun gloven løser ikke nogen specifik case eller problem, men giver et bud på en alternativ måde til at spille forskellige spil på. I dette tilfælde er der forsøgt at demonstrerer handskens funktionalitet i et Space Shooter spil, men tanken er, at den eventuelt også ville kunne bruges til andre former for spil. Eksempelvis kunne den være god til FPS spil eller andre First person spil såsom Port...
More