1. Navn på robotsystemet
  1. Sunpanel of MegaDeath
 2. Navne på gruppemedlemmerne
  1. Emil Jansen
  2. Michael Hansen
  3. Dennis Kjærgaard
 3. Hvordan ser systemet ud? – husk billede
  1. 12899920_10209110103727086_1149435073_n12903790_10209110103007068_749704131_o12921093_10209110103407078_730510080_n
 4. Hvorfor er systemet/robotten opbygget som den er ift. at løse opgaven.
  1. Hvilke tanker ligger bag ved opbygningen
   1. Tankerne gik på at vi ville lave en meget minimalistisk model. Og derudfra har vi opbygget vores robot.
  2. Er der nogen gearing?
   1. Ja det er der. Men den kunne sagtens udvides yderligere.
  3. Hvor er motoren placeret og hvorfor dér?
   1. Motoren er placeret i den ene ende, og det er den fordi det minimalistisk gav mest mening.
  4. Hvilke sensorer er benyttet og hvor er de fysisk placeret på robotten
   1. Der er benyttet 2 lys sensorer, de er placeret øverst på robotten, på en plade der vinkles, så den nemmest muligt kan opfange sollyset.
  5. Har det været problemfrit at opbygge robotten eller har den ændret form/sensor-placeringer flere gange?
   1. Det har ikke været nogen problemer, da vi alle havde samme vision, og det gik i et normalt flow.
  6. Hvordan er robottens hardware sammensat?
   1. Lav en diagramtegning
    Untitled Sketch_schem
  7. Tag et billede af robotten og sæt pile og beskrivelser på de enkelte delkomponenter
   1. 12899920_10209110103727086_1149435073_n - Copy
  8. Har der været nogle problemer ift. at få hardwaren til at virke?
   1. Hardwaren har fungeret optimalt og vi har ikke mærket til nogle problemer.
  9. Hvordan er robottens opførsel implementeret
   1. Hvad er de overordnede opførsler / metoder for robotten
    1. Robotten har et startpunkt, og den opfanger så solens lys, kører med lyset rundt. Og når den er nået 180 grader så resetter den sig selv til start punktet.

]

 1. Inkludér kode + beskrivelse
  1.  
     Kode 1 Kode 2 Kode 3

Alle println er brugt til at finde ud af hvordan koden opførte sig.

 1. Hvilke udfordringer har der været ift. til at få koden til at virke?
  1. Vi havde nogle udfordringer ift. at få motoren til at køre baglæns, og ift. hvordan vi ville lave vores begrænsning af solpanelet. Derudover er det også gået forholdsvist nemt.
 2. Konklusion
  1. Løser robotten opgaven ift. opgaveformuleringen?
   1. Det mener vi på bedste minimalistiske vis at den gør.
  2. På hvilke punkter kan den forbedres – og evt. hvordan?
   1. Robotten kan selvfølgelig forbedres over hele linjen, da vi har lavet en super minimalistisk model.
  3. Video
   1. Inkludér demo-video
    1. https://youtu.be/14ocK2_xvlE

 

Leave a Reply