udarbejdet af Jeppe Bukh Madsen og Bjarke Mejlvang

Beskriv ideen med applikationen

Denne applikation går ud på trykke på to tryk-sensorer, som får vores to grønne figurer til at skifte størrelse og farve. Ved at trykke hårdt sammen om en tryk-sensor, får man en af figurende til at udvide sig opad og skifte farven fra grøn til rød. Hvis kun den ene sensor bliver trykket sammen, bliver den ene figur høj og rød, og den anden bliver bredere, samt beholder den grønne farve. Hvis begge bliver trykket på samme tid, bliver begge figurer høje og røde. Der er mulighed for at arbejde videre med applikationen ved fx at tilføje lyd, bluetooth (trådløs) og tilføje nogle spil elementer.

Vores ide med brugen af vores applikation er at placere sensorene rundt omkring på en legeplads/legerum og skabe et legende miljø med mange forskellige interaktioner med vores sensorer. Det vi vil arbejde videre med i pf4 er den trådløse feature via bluetooth og måske tilføje hololensen.

Foto af det fysisk system med skriftlig forklaring.

Vi har valgt at bruge to tryk-sensorer til vores applikation. Dette valg har vi truffet for at nemmere at skabe forståelse for sammenspillet mellem de to sensorer og applikationen. Vi mener nemlig, at tryksensorene indikere mere hvordan de skal benyttes end de sensorer vi er blevet introduceret til.

Vores to tryksensorer er begge forbundet til ground og 5V, mellem ground og sensoren er der placeret en modstand på 220 ohm. Mellem modstanden og sensoren sidder vores signal kabel, som fra den ene sensor går til A0 og den anden til A1.

Screendumps fra den kørende applikation

Nedenfor ses en screenshot fra den kørende applikation. Vi har grafisk valgt at formen på vores to figurer er aflange og startfarven er grøn. Når man så trykker på en af tryksensorene strækker de sig ud og blive røde. Vi har valgt at repræsentere trykket på sensorene både ved at ændre farve og form. Dette har vi valgt fordi det føles naturligt, at hvis man presser noget sammen bliver det fladt/længere og det kan skifte farve. Ændringen i form og farve sker flydende idet man trykker hårdere og hårdere, hvilket også virker logisk.

Video

På videoen nedenfor ses vores applikation. Der trykkes på vores tryk-sensorer uden for billedet.

Kode-highlights

Først læser vi vores værdi og gemmer dem i et array og deler streamen op med split funktionen.

Efter det gemmer vi værdien ud i to enkelte værdier som en float via parse funktion.

      sensorValue = stream.ReadLine().Split(',');

      value1 = float.Parse(sensorValue[0]);
      value2 = float.Parse(sensorValue[1]);

Disse værdier burger vi så til at scale vores væsner, ved at sætte dem ind i en vector3.

      ting1.transform.localScale = new Vector3(1f - value2 / 500, 1f - value2 / 500, 1f + value1 / 100f);
      ting2.transform.localScale = new Vector3(1f - value1 / 500, 1f - value1 / 500, 1f + value2 / 100f);

Det sidste vi gør er at ændre materiale farven, dette gøres med en color32 hvilket gør at vi kan sætte RGB værdierne med værdier mellem 0 og 255, som passer på de værdier vi får ind fra arduinoen.

      rend1.material.color = new Color32((byte)value1, (byte)(255 - value1), 1, 255);
      rend2.material.color = new Color32((byte)value2, (byte)(255 - value2), 1, 255);

 

Leave a Reply