PF1 Origami Udvidelse

Til min udvidelsen til Origami tutorialen, bestå af indsættelse af et sigtekorn, udvidelse af cirklen, ændre voice command (med tekst på kommandoerne) og bounding af kuglerne.

 

using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using UnityEngine;
using UnityEngine.Windows.Speech;

public class SpeechManager : MonoBehaviour
{
  KeywordRecognizer keywordRecognizer = null;
  Dictionary<string, System.Action> keywords = new Dictionary<string, System.Action>();

  // Use this for initialization
  void Start()
  {
    keywords.Add("Reset world", () =>
    {
      // Call the OnReset method on every descendant object.
      this.BroadcastMessage("OnReset");
    });

    keywords.Add("Drop", () =>
    {
      var focusObject = GazeGestureManager.Instance.FocusedObject;
      if (focusObject != null)
      {
        // Call the OnDrop method on just the focused object.
        focusObject.SendMessage("OnDrop");
      }
    });

    // Tell the KeywordRecognizer about our keywords.
    keywordRecognizer = new KeywordRecognizer(keywords.Keys.ToArray());

    // Register a callback for the KeywordRecognizer and start recognizing!
    keywordRecognizer.OnPhraseRecognized += KeywordRecognizer_OnPhraseRecognized;
    keywordRecognizer.Start();
  }

  private void KeywordRecognizer_OnPhraseRecognized(PhraseRecognizedEventArgs args)
  {
    System.Action keywordAction;
    if (keywords.TryGetValue(args.text, out keywordAction))
    {
      keywordAction.Invoke();
    }
  }
}

Leave a Reply