IOT

Skrevet af Sonny Leonhardt Zastrow, Katja Nanche Aagaard Nordin og Thor Heie.

1. Beskriv ideen med applikationen med ca. en halv side.

Applikationen viser en bevægelse og et farveskift der er initieret af temperatur og forholdet imellem temperatur og energi. Formålet er at illustrere at atomer bevæger sig hurtigere i takt med temperatur forøgelse, så derfor roterer spheren hurtigere når temperaturen på den ene sensor stiger. Og for at illustrere temperaturskift har vi valgt at planet skal skifte farven alt efter hvilken temperatur sensoren har, når den er under den laveste satte temperatur er farven cyan, middel temperaturen bliver det blåt og over middel bliver det rødt. Her har vi brugt de klassiske farver for at illustrere temperaturskift.

2. Foto af det fysisk system med skriftlig forklaring. Hvilke 2 sensorer er valgt og hvorfor?

Her har vi valgt at bruge 2 temperatur sensorer som kunne placeres 2 forskellige steder for at lave 2 forskellige målinger, formålet kan her være at måle 2 forskellige temperaturer som man kan gøre i en PC f.eks. hvor man har målinger omkring processer, grafikkort og motherboard. Her ville man så have en grafisk anderledes illustration af temperaturen i systemet end i normale programmer. Sensorerne er valgt netop for at illustrere forholdet imellem temperatur og energi, og temperaturens farver kan vise kritiske tilstande så man bliver opmærksom i forhold til hvis der bare står et tal.

Sensorerne består af 3 pins, Vcc, Output og Ground. Vcc for begge sensorer skal forbindes fordi der kun er 1 5v udgang på Arduinoen, output fra de 2 sensorer skal sættes i henholdsvis A0 og A1, da de skal lave 2 seperate inputs til Unity. Ground skal sættes i Gnd på arduinoen (Der er 2 gnd udgange på Arduino boardet).
I videoen kan man se at planet har et lyseblå farve, og i takt med at temperaturen stiger på den ene af sensorerne (I videoen sker det ved berøring) kan man se at planet skifter farver, når temperaturen på den anden sensor stiger kan se at spheren bevæger sig hurtigere. I videoen er der brugt en kold energidrik til at køle sensor 1 af igen, så man kan se at planet skifter tilbage til den lyseblå farver efter en rum tid.

Udvalgte kode highlights

Først vil vi gerne snakke om hvordan Arduino koden fungere.

Her kalder vi vores celsius1 og 2 og de indeholder værdien vi får i grader celsius igennem den omregning der er lavet for value1 og 2.

Efter analogRead for vi en værdi ind som skal omregnes for at få grader celsius, så her får vi i bund og grund de værdier som skal implementeres i Unity koden.

Herunder vil vi vise hvordan Arduino koden bliver implementeret i Untiy.

Leave a Reply