Ander Jensen, Rasmus Jensen, Jacob Hansen og Julia Rasmussen

Case
Gun gloven løser ikke nogen specifik case eller problem, men giver et bud på en alternativ måde til at spille forskellige spil på. I dette tilfælde er der forsøgt at demonstrerer handskens funktionalitet i et Space Shooter spil, men tanken er, at den eventuelt også ville kunne bruges til andre former for spil. Eksempelvis kunne den være god til FPS spil eller andre First person spil såsom Portal og Q.U.B.E. .
Gun Glove tager inspiration fra Peregrine , hvilket er en handske specielt designet til RTS og Moba spil. Her kan de forskellige dele på handsken sættes til spillets hotkeys.
I forhold til Peregrine fokuserer Gun Glove mere på oplevelsen i forhold til effektivitet og mobilitet. Det er mere om at give en ’immersive’ følelse, som eksempelvis Wii, Playstation Move og Kinect kan tilbyde.

Design Arduino Hand example
Gun Glove består af en Arduino Lilypad, to pressure sensors og en flex sensor. Gun Glove er også en del af gruppens semesterprojekt, men i dette projekt er handsken i stand til at kommunikere med Processing.
Tanken er, at Arduino Lilypad’en skal side på håndryggen. Pressure sensor 1 placeres over pegefingeren, 2’eren under lillefingeren og flex sensoren placeres på langefingeren. Flex sensoren bruges til at ”aktivere” Gun Glove. Først når denne er bøjet kan pistolen skyde ved at trykke ned på pressure sensoren. Den anden pressure sensor bruges til at ”lade” pistolen, når den løber tør for skud.

Pink – Arduino Lilypad
Blå – Pressure Sensor
Grøn – Pressure Sensor
Orange – Flex Sensor

Hardware
1 → Arduino Lilypad
2 → Flex sensor
3 → 2x Pressure sensor
3x 10k Ω modstande

Hardware opsætningen er simpel i dette projekt – de 3 sensorer fastsættes til Arduinoens porte. Til at bygge selve prototypen er der dog blevet brugt en Arduino Uno i stedet for Lilypad. Grunden til dette er at det er lidt svært at binde ledningerne ordenligt til Lilypad i forhold til Uno da Lilypad jo oprindeligt skal sys på.
Med hensyn til hardwaren, har der været lidt problemer med en ustabil flex sensor, men efter denne blev ombyttet, virker sensorene, som de skal.
Arduino Lilypad Fritzing GunGlovePic

Space Shooter Skærmbillede 2014-05-07 kl. 19.52.48
Space Shooter er et lille spil, hvor et rumskib flytter sig fra side til side på skærmen. I toppen er der blokke, som skal skydes ned. Bøjes langefingeren aktiveres skibet og derefter kan man skyde, ved at trykke på pressure sensoren. Skibet har 6 skud – derefter skal man trykke på den anden pressure sensor for at ”lade” skibet igen.

Kodning
For at kode arduino i processing, er der blevet brugt et eksempel, som skal oploades på Arduino delen. Inde i eksempler → Firmata → StandardFirmata.
Det som der blev brugt mest tid og kræfter på var kodningen i Processing – at få selve Space Shooter til at virke.

/*
 * Firmata is a generic protocol for communicating with microcontrollers
 * from software on a host computer. It is intended to work with
 * any host computer software package.
 *
 * To download a host software package, please clink on the following link
 * to open the download page in your default browser.
 *
 * http://firmata.org/wiki/Download
 */

/*
 Copyright (C) 2006-2008 Hans-Christoph Steiner. All rights reserved.
 Copyright (C) 2010-2011 Paul Stoffregen. All rights reserved.
 Copyright (C) 2009 Shigeru Kobayashi. All rights reserved.
 Copyright (C) 2009-2011 Jeff Hoefs. All rights reserved.

 This library is free software; you can redistribute it and/or
 modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
 License as published by the Free Software Foundation; either
 version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

 See file LICENSE.txt for further informations on licensing terms.

 formatted using the GNU C formatting and indenting
*/

/* 
 * TODO: use Program Control to load stored profiles from EEPROM
 */

#include <Servo.h>
#include <Wire.h>
#include <Firmata.h>

// move the following defines to Firmata.h?
#define I2C_WRITE B00000000
#define I2C_READ B00001000
#define I2C_READ_CONTINUOUSLY B00010000
#define I2C_STOP_READING B00011000
#define I2C_READ_WRITE_MODE_MASK B00011000
#define I2C_10BIT_ADDRESS_MODE_MASK B00100000

#define MAX_QUERIES 8
#define MINIMUM_SAMPLING_INTERVAL 10

#define REGISTER_NOT_SPECIFIED -1

/*==============================================================================
 * GLOBAL VARIABLES
 *============================================================================*/

/* analog inputs */
int analogInputsToReport = 0; // bitwise array to store pin reporting

/* digital input ports */
byte reportPINs[TOTAL_PORTS];    // 1 = report this port, 0 = silence
byte previousPINs[TOTAL_PORTS];   // previous 8 bits sent

/* pins configuration */
byte pinConfig[TOTAL_PINS];     // configuration of every pin
byte portConfigInputs[TOTAL_PORTS]; // each bit: 1 = pin in INPUT, 0 = anything else
int pinState[TOTAL_PINS];      // any value that has been written

/* timer variables */
unsigned long currentMillis;    // store the current value from millis()
unsigned long previousMillis;    // for comparison with currentMillis
int samplingInterval = 19;     // how often to run the main loop (in ms)

/* i2c data */
struct i2c_device_info {
 byte addr;
 byte reg;
 byte bytes;
};

/* for i2c read continuous more */
i2c_device_info query[MAX_QUERIES];

byte i2cRxData[32];
boolean isI2CEnabled = false;
signed char queryIndex = -1;
unsigned int i2cReadDelayTime = 0; // default delay time between i2c read request and Wire.requestFrom()

Servo servos[MAX_SERVOS];
/*==============================================================================
 * FUNCTIONS
 *============================================================================*/

void readAndReportData(byte address, int theRegister, byte numBytes) {
 // allow I2C requests that don't require a register read
 // for example, some devices using an interrupt pin to signify new data available
 // do not always require the register read so upon interrupt you call Wire.requestFrom() 
 if (theRegister != REGISTER_NOT_SPECIFIED) {
  Wire.beginTransmission(address);
  #if ARDUINO >= 100
  Wire.write((byte)theRegister);
  #else
  Wire.send((byte)theRegister);
  #endif
  Wire.endTransmission();
  delayMicroseconds(i2cReadDelayTime); // delay is necessary for some devices such as WiiNunchuck
 } else {
  theRegister = 0; // fill the register with a dummy value
 }

 Wire.requestFrom(address, numBytes); // all bytes are returned in requestFrom

 // check to be sure correct number of bytes were returned by slave
 if(numBytes == Wire.available()) {
  i2cRxData[0] = address;
  i2cRxData[1] = theRegister;
  for (int i = 0; i < numBytes; i++) {
   #if ARDUINO >= 100
   i2cRxData[2 + i] = Wire.read();
   #else
   i2cRxData[2 + i] = Wire.receive();
   #endif
  }
 }
 else {
  if(numBytes > Wire.available()) {
   Firmata.sendString("I2C Read Error: Too many bytes received");
  } else {
   Firmata.sendString("I2C Read Error: Too few bytes received"); 
  }
 }

 // send slave address, register and received bytes
 Firmata.sendSysex(SYSEX_I2C_REPLY, numBytes + 2, i2cRxData);
}

void outputPort(byte portNumber, byte portValue, byte forceSend)
{
 // pins not configured as INPUT are cleared to zeros
 portValue = portValue & portConfigInputs[portNumber];
 // only send if the value is different than previously sent
 if(forceSend || previousPINs[portNumber] != portValue) {
  Firmata.sendDigitalPort(portNumber, portValue);
  previousPINs[portNumber] = portValue;
 }
}

/* -----------------------------------------------------------------------------
 * check all the active digital inputs for change of state, then add any events
 * to the Serial output queue using Serial.print() */
void checkDigitalInputs(void)
{
 /* Using non-looping code allows constants to be given to readPort().
  * The compiler will apply substantial optimizations if the inputs
  * to readPort() are compile-time constants. */
 if (TOTAL_PORTS > 0 && reportPINs[0]) outputPort(0, readPort(0, portConfigInputs[0]), false);
 if (TOTAL_PORTS > 1 && reportPINs[1]) outputPort(1, readPort(1, portConfigInputs[1]), false);
 if (TOTAL_PORTS > 2 && reportPINs[2]) outputPort(2, readPort(2, portConfigInputs[2]), false);
 if (TOTAL_PORTS > 3 && reportPINs[3]) outputPort(3, readPort(3, portConfigInputs[3]), false);
 if (TOTAL_PORTS > 4 && reportPINs[4]) outputPort(4, readPort(4, portConfigInputs[4]), false);
 if (TOTAL_PORTS > 5 && reportPINs[5]) outputPort(5, readPort(5, portConfigInputs[5]), false);
 if (TOTAL_PORTS > 6 && reportPINs[6]) outputPort(6, readPort(6, portConfigInputs[6]), false);
 if (TOTAL_PORTS > 7 && reportPINs[7]) outputPort(7, readPort(7, portConfigInputs[7]), false);
 if (TOTAL_PORTS > 8 && reportPINs[8]) outputPort(8, readPort(8, portConfigInputs[8]), false);
 if (TOTAL_PORTS > 9 && reportPINs[9]) outputPort(9, readPort(9, portConfigInputs[9]), false);
 if (TOTAL_PORTS > 10 && reportPINs[10]) outputPort(10, readPort(10, portConfigInputs[10]), false);
 if (TOTAL_PORTS > 11 && reportPINs[11]) outputPort(11, readPort(11, portConfigInputs[11]), false);
 if (TOTAL_PORTS > 12 && reportPINs[12]) outputPort(12, readPort(12, portConfigInputs[12]), false);
 if (TOTAL_PORTS > 13 && reportPINs[13]) outputPort(13, readPort(13, portConfigInputs[13]), false);
 if (TOTAL_PORTS > 14 && reportPINs[14]) outputPort(14, readPort(14, portConfigInputs[14]), false);
 if (TOTAL_PORTS > 15 && reportPINs[15]) outputPort(15, readPort(15, portConfigInputs[15]), false);
}

// -----------------------------------------------------------------------------
/* sets the pin mode to the correct state and sets the relevant bits in the
 * two bit-arrays that track Digital I/O and PWM status
 */
void setPinModeCallback(byte pin, int mode)
{
 if (pinConfig[pin] == I2C && isI2CEnabled && mode != I2C) {
  // disable i2c so pins can be used for other functions
  // the following if statements should reconfigure the pins properly
  disableI2CPins();
 }
 if (IS_PIN_SERVO(pin) && mode != SERVO && servos[PIN_TO_SERVO(pin)].attached()) {
  servos[PIN_TO_SERVO(pin)].detach();
 }
 if (IS_PIN_ANALOG(pin)) {
  reportAnalogCallback(PIN_TO_ANALOG(pin), mode == ANALOG ? 1 : 0); // turn on/off reporting
 }
 if (IS_PIN_DIGITAL(pin)) {
  if (mode == INPUT) {
   portConfigInputs[pin/8] |= (1 << (pin & 7));
  } else {
   portConfigInputs[pin/8] &= ~(1 << (pin & 7));
  }
 }
 pinState[pin] = 0;
 switch(mode) {
 case ANALOG:
  if (IS_PIN_ANALOG(pin)) {
   if (IS_PIN_DIGITAL(pin)) {
    pinMode(PIN_TO_DIGITAL(pin), INPUT); // disable output driver
    digitalWrite(PIN_TO_DIGITAL(pin), LOW); // disable internal pull-ups
   }
   pinConfig[pin] = ANALOG;
  }
  break;
 case INPUT:
  if (IS_PIN_DIGITAL(pin)) {
   pinMode(PIN_TO_DIGITAL(pin), INPUT); // disable output driver
   digitalWrite(PIN_TO_DIGITAL(pin), LOW); // disable internal pull-ups
   pinConfig[pin] = INPUT;
  }
  break;
 case OUTPUT:
  if (IS_PIN_DIGITAL(pin)) {
   digitalWrite(PIN_TO_DIGITAL(pin), LOW); // disable PWM
   pinMode(PIN_TO_DIGITAL(pin), OUTPUT);
   pinConfig[pin] = OUTPUT;
  }
  break;
 case PWM:
  if (IS_PIN_PWM(pin)) {
   pinMode(PIN_TO_PWM(pin), OUTPUT);
   analogWrite(PIN_TO_PWM(pin), 0);
   pinConfig[pin] = PWM;
  }
  break;
 case SERVO:
  if (IS_PIN_SERVO(pin)) {
   pinConfig[pin] = SERVO;
   if (!servos[PIN_TO_SERVO(pin)].attached()) {
     servos[PIN_TO_SERVO(pin)].attach(PIN_TO_DIGITAL(pin));
   }
  }
  break;
 case I2C:
  if (IS_PIN_I2C(pin)) {
   // mark the pin as i2c
   // the user must call I2C_CONFIG to enable I2C for a device
   pinConfig[pin] = I2C;
  }
  break;
 default:
  Firmata.sendString("Unknown pin mode"); // TODO: put error msgs in EEPROM
 }
 // TODO: save status to EEPROM here, if changed
}

void analogWriteCallback(byte pin, int value)
{
 if (pin < TOTAL_PINS) {
  switch(pinConfig[pin]) {
  case SERVO:
   if (IS_PIN_SERVO(pin))
    servos[PIN_TO_SERVO(pin)].write(value);
    pinState[pin] = value;
   break;
  case PWM:
   if (IS_PIN_PWM(pin))
    analogWrite(PIN_TO_PWM(pin), value);
    pinState[pin] = value;
   break;
  }
 }
}

void digitalWriteCallback(byte port, int value)
{
 byte pin, lastPin, mask=1, pinWriteMask=0;

 if (port < TOTAL_PORTS) {
  // create a mask of the pins on this port that are writable.
  lastPin = port*8+8;
  if (lastPin > TOTAL_PINS) lastPin = TOTAL_PINS;
  for (pin=port*8; pin < lastPin; pin++) {
   // do not disturb non-digital pins (eg, Rx & Tx)
   if (IS_PIN_DIGITAL(pin)) {
    // only write to OUTPUT and INPUT (enables pullup)
    // do not touch pins in PWM, ANALOG, SERVO or other modes
    if (pinConfig[pin] == OUTPUT || pinConfig[pin] == INPUT) {
     pinWriteMask |= mask;
     pinState[pin] = ((byte)value & mask) ? 1 : 0;
    }
   }
   mask = mask << 1;
  }
  writePort(port, (byte)value, pinWriteMask);
 }
}

// -----------------------------------------------------------------------------
/* sets bits in a bit array (int) to toggle the reporting of the analogIns
 */
//void FirmataClass::setAnalogPinReporting(byte pin, byte state) {
//}
void reportAnalogCallback(byte analogPin, int value)
{
 if (analogPin < TOTAL_ANALOG_PINS) {
  if(value == 0) {
   analogInputsToReport = analogInputsToReport &~ (1 << analogPin);
  } else {
   analogInputsToReport = analogInputsToReport | (1 << analogPin);
  }
 }
 // TODO: save status to EEPROM here, if changed
}

void reportDigitalCallback(byte port, int value)
{
 if (port < TOTAL_PORTS) {
  reportPINs[port] = (byte)value;
 }
 // do not disable analog reporting on these 8 pins, to allow some
 // pins used for digital, others analog. Instead, allow both types
 // of reporting to be enabled, but check if the pin is configured
 // as analog when sampling the analog inputs. Likewise, while
 // scanning digital pins, portConfigInputs will mask off values from any
 // pins configured as analog
}

/*==============================================================================
 * SYSEX-BASED commands
 *============================================================================*/

void sysexCallback(byte command, byte argc, byte *argv)
{
 byte mode;
 byte slaveAddress;
 byte slaveRegister;
 byte data;
 unsigned int delayTime; 

 switch(command) {
 case I2C_REQUEST:
  mode = argv[1] & I2C_READ_WRITE_MODE_MASK;
  if (argv[1] & I2C_10BIT_ADDRESS_MODE_MASK) {
   Firmata.sendString("10-bit addressing mode is not yet supported");
   return;
  }
  else {
   slaveAddress = argv[0];
  }

  switch(mode) {
  case I2C_WRITE:
   Wire.beginTransmission(slaveAddress);
   for (byte i = 2; i < argc; i += 2) {
    data = argv[i] + (argv[i + 1] << 7);
    #if ARDUINO >= 100
    Wire.write(data);
    #else
    Wire.send(data);
    #endif
   }
   Wire.endTransmission();
   delayMicroseconds(70);
   break;
  case I2C_READ:
   if (argc == 6) {
    // a slave register is specified
    slaveRegister = argv[2] + (argv[3] << 7);
    data = argv[4] + (argv[5] << 7); // bytes to read
    readAndReportData(slaveAddress, (int)slaveRegister, data);
   }
   else {
    // a slave register is NOT specified
    data = argv[2] + (argv[3] << 7); // bytes to read
    readAndReportData(slaveAddress, (int)REGISTER_NOT_SPECIFIED, data);
   }
   break;
  case I2C_READ_CONTINUOUSLY:
   if ((queryIndex + 1) >= MAX_QUERIES) {
    // too many queries, just ignore
    Firmata.sendString("too many queries");
    break;
   }
   queryIndex++;
   query[queryIndex].addr = slaveAddress;
   query[queryIndex].reg = argv[2] + (argv[3] << 7);
   query[queryIndex].bytes = argv[4] + (argv[5] << 7);
   break;
  case I2C_STOP_READING:
	 byte queryIndexToSkip;   
   // if read continuous mode is enabled for only 1 i2c device, disable
   // read continuous reporting for that device
   if (queryIndex <= 0) {
    queryIndex = -1;    
   } else {
    // if read continuous mode is enabled for multiple devices,
    // determine which device to stop reading and remove it's data from
    // the array, shifiting other array data to fill the space
    for (byte i = 0; i < queryIndex + 1; i++) {
     if (query[i].addr = slaveAddress) {
      queryIndexToSkip = i;
      break;
     }
    }

    for (byte i = queryIndexToSkip; i<queryIndex + 1; i++) {
     if (i < MAX_QUERIES) {
      query[i].addr = query[i+1].addr;
      query[i].reg = query[i+1].addr;
      query[i].bytes = query[i+1].bytes; 
     }
    }
    queryIndex--;
   }
   break;
  default:
   break;
  }
  break;
 case I2C_CONFIG:
  delayTime = (argv[0] + (argv[1] << 7));

  if(delayTime > 0) {
   i2cReadDelayTime = delayTime;
  }

  if (!isI2CEnabled) {
   enableI2CPins();
  }

  break;
 case SERVO_CONFIG:
  if(argc > 4) {
   // these vars are here for clarity, they'll optimized away by the compiler
   byte pin = argv[0];
   int minPulse = argv[1] + (argv[2] << 7);
   int maxPulse = argv[3] + (argv[4] << 7);

   if (IS_PIN_SERVO(pin)) {
    if (servos[PIN_TO_SERVO(pin)].attached())
     servos[PIN_TO_SERVO(pin)].detach();
    servos[PIN_TO_SERVO(pin)].attach(PIN_TO_DIGITAL(pin), minPulse, maxPulse);
    setPinModeCallback(pin, SERVO);
   }
  }
  break;
 case SAMPLING_INTERVAL:
  if (argc > 1) {
   samplingInterval = argv[0] + (argv[1] << 7);
   if (samplingInterval < MINIMUM_SAMPLING_INTERVAL) {
    samplingInterval = MINIMUM_SAMPLING_INTERVAL;
   }   
  } else {
   //Firmata.sendString("Not enough data");
  }
  break;
 case EXTENDED_ANALOG:
  if (argc > 1) {
   int val = argv[1];
   if (argc > 2) val |= (argv[2] << 7);
   if (argc > 3) val |= (argv[3] << 14);
   analogWriteCallback(argv[0], val);
  }
  break;
 case CAPABILITY_QUERY:
  Serial.write(START_SYSEX);
  Serial.write(CAPABILITY_RESPONSE);
  for (byte pin=0; pin < TOTAL_PINS; pin++) {
   if (IS_PIN_DIGITAL(pin)) {
    Serial.write((byte)INPUT);
    Serial.write(1);
    Serial.write((byte)OUTPUT);
    Serial.write(1);
   }
   if (IS_PIN_ANALOG(pin)) {
    Serial.write(ANALOG);
    Serial.write(10);
   }
   if (IS_PIN_PWM(pin)) {
    Serial.write(PWM);
    Serial.write(8);
   }
   if (IS_PIN_SERVO(pin)) {
    Serial.write(SERVO);
    Serial.write(14);
   }
   if (IS_PIN_I2C(pin)) {
    Serial.write(I2C);
    Serial.write(1); // to do: determine appropriate value 
   }
   Serial.write(127);
  }
  Serial.write(END_SYSEX);
  break;
 case PIN_STATE_QUERY:
  if (argc > 0) {
   byte pin=argv[0];
   Serial.write(START_SYSEX);
   Serial.write(PIN_STATE_RESPONSE);
   Serial.write(pin);
   if (pin < TOTAL_PINS) {
    Serial.write((byte)pinConfig[pin]);
	Serial.write((byte)pinState[pin] & 0x7F);
	if (pinState[pin] & 0xFF80) Serial.write((byte)(pinState[pin] >> 7) & 0x7F);
	if (pinState[pin] & 0xC000) Serial.write((byte)(pinState[pin] >> 14) & 0x7F);
   }
   Serial.write(END_SYSEX);
  }
  break;
 case ANALOG_MAPPING_QUERY:
  Serial.write(START_SYSEX);
  Serial.write(ANALOG_MAPPING_RESPONSE);
  for (byte pin=0; pin < TOTAL_PINS; pin++) {
   Serial.write(IS_PIN_ANALOG(pin) ? PIN_TO_ANALOG(pin) : 127);
  }
  Serial.write(END_SYSEX);
  break;
 }
}

void enableI2CPins()
{
 byte i;
 // is there a faster way to do this? would probaby require importing 
 // Arduino.h to get SCL and SDA pins
 for (i=0; i < TOTAL_PINS; i++) {
  if(IS_PIN_I2C(i)) {
   // mark pins as i2c so they are ignore in non i2c data requests
   setPinModeCallback(i, I2C);
  } 
 }

 isI2CEnabled = true; 

 // is there enough time before the first I2C request to call this here?
 Wire.begin();
}

/* disable the i2c pins so they can be used for other functions */
void disableI2CPins() {
  isI2CEnabled = false;
  // disable read continuous mode for all devices
  queryIndex = -1;
  // uncomment the following if or when the end() method is added to Wire library
  // Wire.end();
}

/*==============================================================================
 * SETUP()
 *============================================================================*/

void systemResetCallback()
{
 // initialize a defalt state
 // TODO: option to load config from EEPROM instead of default
 if (isI2CEnabled) {
 	disableI2CPins();
 }
 for (byte i=0; i < TOTAL_PORTS; i++) {
  reportPINs[i] = false;   // by default, reporting off
  portConfigInputs[i] = 0;	// until activated
  previousPINs[i] = 0;
 }
 // pins with analog capability default to analog input
 // otherwise, pins default to digital output
 for (byte i=0; i < TOTAL_PINS; i++) {
  if (IS_PIN_ANALOG(i)) {
   // turns off pullup, configures everything
   setPinModeCallback(i, ANALOG);
  } else {
   // sets the output to 0, configures portConfigInputs
   setPinModeCallback(i, OUTPUT);
  }
 }
 // by default, do not report any analog inputs
 analogInputsToReport = 0;

 /* send digital inputs to set the initial state on the host computer,
  * since once in the loop(), this firmware will only send on change */
 /*
 TODO: this can never execute, since no pins default to digital input
    but it will be needed when/if we support EEPROM stored config
 for (byte i=0; i < TOTAL_PORTS; i++) {
  outputPort(i, readPort(i, portConfigInputs[i]), true);
 }
 */
}

void setup() 
{
 Firmata.setFirmwareVersion(FIRMATA_MAJOR_VERSION, FIRMATA_MINOR_VERSION);

 Firmata.attach(ANALOG_MESSAGE, analogWriteCallback);
 Firmata.attach(DIGITAL_MESSAGE, digitalWriteCallback);
 Firmata.attach(REPORT_ANALOG, reportAnalogCallback);
 Firmata.attach(REPORT_DIGITAL, reportDigitalCallback);
 Firmata.attach(SET_PIN_MODE, setPinModeCallback);
 Firmata.attach(START_SYSEX, sysexCallback);
 Firmata.attach(SYSTEM_RESET, systemResetCallback);

 Firmata.begin(57600);
 systemResetCallback(); // reset to default config
}

/*==============================================================================
 * LOOP()
 *============================================================================*/
void loop() 
{
 byte pin, analogPin;

 /* DIGITALREAD - as fast as possible, check for changes and output them to the
  * FTDI buffer using Serial.print() */
 checkDigitalInputs(); 

 /* SERIALREAD - processing incoming messagse as soon as possible, while still
  * checking digital inputs. */
 while(Firmata.available())
  Firmata.processInput();

 /* SEND FTDI WRITE BUFFER - make sure that the FTDI buffer doesn't go over
  * 60 bytes. use a timer to sending an event character every 4 ms to
  * trigger the buffer to dump. */

 currentMillis = millis();
 if (currentMillis - previousMillis > samplingInterval) {
  previousMillis += samplingInterval;
  /* ANALOGREAD - do all analogReads() at the configured sampling interval */
  for(pin=0; pin<TOTAL_PINS; pin++) {
   if (IS_PIN_ANALOG(pin) && pinConfig[pin] == ANALOG) {
    analogPin = PIN_TO_ANALOG(pin);
    if (analogInputsToReport & (1 << analogPin)) {
     Firmata.sendAnalog(analogPin, analogRead(analogPin));
    }
   }
  }
  // report i2c data for all device with read continuous mode enabled
  if (queryIndex > -1) {
   for (byte i = 0; i < queryIndex + 1; i++) {
    readAndReportData(query[i].addr, query[i].reg, query[i].bytes);
   }
  }
 }
}

 

import processing.serial.*;
import cc.arduino.*;
import ddf.minim.*;

Arduino arduino;

MovingCircle[] myCircleArray = new MovingCircle[6];
int bulletcounter = 0;
int timeCheck;
int timeSinceLastShot;
int timeMod = 500;
int bDestroyCounter;
int startvar = 1;
color off = color(4, 79, 111);
color on = color(84, 145, 158);

Minim minim;
PImage spaceship;
int x = 0;
int y = 0;
int num = 0;
int blastx = 0;
int blasty = 0;
int soundonce = 0;
int bulletpix = 0;
int xReader;
int[][] stones; 

//Our soundeffects
AudioPlayer blast;
AudioPlayer reload;
AudioPlayer activated;
AudioPlayer click;
AudioPlayer goodbye;

void setup() {
 size(470, 580);
 smooth();

//Positions used to generate the blocks
 stones = new int[7][4];
 for( int sx = 0; sx < 7; sx++) {
  for( int sy = 0; sy < 4; sy++ ) {
   stones[sx][sy] = sy + 1;
  }
 }

 minim = new Minim(this);
 blast = minim.loadFile("Laser.mp3", 5048);
 reload = minim.loadFile("Reload.mp3", 5048);
 activated = minim.loadFile("activated.mp3", 5048);
 click = minim.loadFile("click.mp3", 5048);
 goodbye = minim.loadFile("goodbye.mp3", 5048);
 spaceship = loadImage("Spaceship.png");

 //Creating the circles/bullets
 for(int i=0; i<myCircleArray.length; i++) {
  myCircleArray[i] = new MovingCircle(0,0,10); 
 }

 // Connecting to Arduino.
 arduino = new Arduino(this,"/dev/tty.usbmodem411", 57600);
 // Til Uno: /dev/tty.usbmodem411
 // Til Lilypad: /dev/tty.usbserial-A9014F2G

 // Set the Arduino digital pins as inputs.
 for (int i = 0; i <= 13; i++)
  arduino.pinMode(i, Arduino.INPUT);

}

void draw() {
 background(off);
 stroke(on);

 //Generating the shapes for the blocks using the coordinates
 for( int sx = 0; sx < 7; sx++) {
  for( int sy = 0; sy < 4; sy++ ) {
   if ( stones[sx][sy] > 0 ) {
    fill( 128 + 10 * stones[sx][sy] );
    rect( 10 + sx * 68, 10 + sy * 30, 40, 20 ); 
   }
  }
 }

 // Constant generating and checking of the circles
 for(int i=0; i<myCircleArray.length; i++) {

  myCircleArray[i].update();
  myCircleArray[i].checkCollisions();
  myCircleArray[i].drawCircle();
 }
 // Making the spaceship move from left to right
 if (x > 400) {
  num = 1;
 }
 if (x < 0) {
  num = 0;
 }
 if (num == 0) {
  x = x + 3;

 }
 if (num == 1) {
  x = x - 3;
 }
 xReader = x + 40;

 //Drawing the spaceship picture and moving it
 pushMatrix();
 translate(x, 0);
 image(spaceship, 10, 500, 50, 70);
 popMatrix(); 
}

class MovingCircle {

 float x;
 float y;
 float xSpeed;
 float ySpeed;

 float circleSize;

 MovingCircle(float xpos, float ypos, float csize) {
  x = xpos;
  y = ypos;
  circleSize = csize;

  xSpeed = 0;
  ySpeed = 0;

 }

 void update() {
  x += xSpeed;
  y += ySpeed; 

  //Checking between circle-position and block positions, adjusting for velocity and size
  for( int sx = 0; sx < 7; sx++) {
  for( int sy = 0; sy < 4; sy++ ) {
   if ( stones[sx][sy] > 0 ) {
    if ( x + xSpeed + 10 > 10 + sx * 68 && x + xSpeed - 10 < 10 + sx * 68 + 40 &&
       y + ySpeed + 10 > 10 + sy * 30 && y + ySpeed - 10 < 10 + sy * 30 + 20 ) {
     stones[sx][sy] = 0;
     ySpeed = 0;
     x = 360+bDestroyCounter*20;
     y = -10;
     bDestroyCounter++;
     if ( bDestroyCounter == 6) {
     bDestroyCounter = 0;
    }
 }
   }
  }
  }
 }

 void checkCollisions() {
  float r = circleSize/2;

  if( (y<r) || (y>height-r)) {
   ySpeed = 0;
   x = 360+bDestroyCounter*20;
   y = -10;
   bDestroyCounter++;
   if ( bDestroyCounter == 6) {
   bDestroyCounter = 0;
   }
  }

 }

 void drawCircle() {

  timeCheck = millis();
  println(timeCheck);
  fill(255);
  ellipse(x, y, circleSize, circleSize);
  if (arduino.analogRead(5) > 750) {
   if (startvar == 1) {
    startvar = 0;
    goodbye.rewind();
    activated.play();
   }
  //Six bullets determined to shoot depending on sensor, a counter and a timer
  if (arduino.analogRead(0) > 400 && bulletcounter == 0 && timeSinceLastShot + timeMod < timeCheck) {
   reload.rewind();
   blast.rewind();
   blast.play();
   myCircleArray[bulletcounter].ySpeed = -5;
   myCircleArray[bulletcounter].y = 500;
   myCircleArray[bulletcounter].x = xReader;
   bulletcounter++;
   timeSinceLastShot = timeCheck;
  }
  if (arduino.analogRead(0) > 400 && bulletcounter == 1 && timeSinceLastShot + timeMod < timeCheck) {
   blast.rewind();
   blast.play();
   myCircleArray[bulletcounter].ySpeed = -5;
   myCircleArray[bulletcounter].y = 500;
   myCircleArray[bulletcounter].x = xReader;
   bulletcounter++;
   timeSinceLastShot = timeCheck;
  }
  if (arduino.analogRead(0) > 400 && bulletcounter == 2 && timeSinceLastShot + timeMod < timeCheck) {
   blast.rewind();
   blast.play();
   myCircleArray[bulletcounter].ySpeed = -5;
   myCircleArray[bulletcounter].y = 500;
   myCircleArray[bulletcounter].x = xReader;
   bulletcounter++;
   timeSinceLastShot = timeCheck;
  }
  if (arduino.analogRead(0) > 400 && bulletcounter == 3 && timeSinceLastShot + timeMod < timeCheck) {
   blast.rewind();
   blast.play();
   myCircleArray[bulletcounter].ySpeed = -5;
   myCircleArray[bulletcounter].y = 500;
   myCircleArray[bulletcounter].x = xReader;
   bulletcounter++;
   timeSinceLastShot = timeCheck;
  }
  if (arduino.analogRead(0) > 400 && bulletcounter == 4 && timeSinceLastShot + timeMod < timeCheck) {
   blast.rewind();
   blast.play();
   myCircleArray[bulletcounter].ySpeed = -5;
   myCircleArray[bulletcounter].y = 500;
   myCircleArray[bulletcounter].x = xReader;
   bulletcounter++;
   timeSinceLastShot = timeCheck;
  }
  if (arduino.analogRead(0) > 400 && bulletcounter == 5 && timeSinceLastShot + timeMod < timeCheck) {
   blast.rewind();
   blast.play();
   myCircleArray[bulletcounter].ySpeed = -5;
   myCircleArray[bulletcounter].y = 500;
   myCircleArray[bulletcounter].x = xReader;
   bulletcounter++;
   timeSinceLastShot = timeCheck;
  }
  if (arduino.analogRead(0) > 400 && bulletcounter == 6 && timeSinceLastShot + timeMod < timeCheck) {
   click.rewind();
   click.play();
   timeSinceLastShot = timeCheck;
  }
  if (arduino.analogRead(3) > 400 && bulletcounter == 6 && timeSinceLastShot + timeMod < timeCheck) {
   bulletcounter = 0;
   timeSinceLastShot = timeCheck;
   reload.play();
  }
  }
  if (arduino.analogRead(5) < 750 && startvar == 0) {
   activated.rewind();
   goodbye.play();
   startvar = 1;
  }
 }

}

Flow Chart:
GunGlove Flowchart

Konklusion
Prototypen virker og spillet virker også i sammen med prototypen. Man er i stand til at spille spillet, men efter man har skudt alle firkanter, sker der ikke mere og spillet skal genstartes.
Det næste punkt ville være at få syet Arduino Lilypad’en på en handske for at gøre den til en rigtig wearable. Ud over dette kan prototypen heller ikke kommunikere med Processing over Bluetooth, så den er afhængig af et USB kabel.

Leave a Reply