Portefølje 3 – Robot 3

Opgaven

Følgende blog er min løsning på porteføljeopgave 3 på 4. semester på studiet Oplevelses- og Læringsteknologi. Opgaven bestod i et lave en række robotter der i sammenspil skulle transportere et objekt fra punkt A til B. Min Robot var den tredje i rækken. Dens opgave bestod i at modtage objektet fra fra robot 2 og overføre den til robot 4. Nærmere beskrivelse af opgaven findes More

“Albot” arduino robot af Albert Kalnæs

Opgavebeskrivelse Opgaven går kort sagt ud på at bygge og programmere en robot der kan følge en sort linie og undvige en forhindring på 10x10cm placeret midt på linien for derefter at forsætte ud ad linien. Kravene til robottens er at den skal gøre brug af arduino med motor-shield og to uddelte lego motorer, valget af sensorer er frit. Robotten skal yderligere kunne kommunikere til en computer eller smartphone vha. bluetooth.   Design af køretøj...
More

Flash Sinatra

Portefølje 2 – Robot med LEGO og Arduino Opgavebeskrivelse Der skal konstrueres en Arduino LEGO robot, hvor styringen foregår vha. Arduino UNO samt Arduino Motor-shield. Til robotten er der udleveret to DC LEGO motorer samt et Bluetooth-modul. Gennem Bluetooth-modulet skal robotten kunne kommunikere med enten PC og/eller smartphone. Robotten skal kunne følge en sort streg, som er placeret på et hvidt underlag med en forhindring på 10x10x10 cm placeret på midten af banen. ...
More

LEGO/Arduino robot – Patricias mariehøne robot

Opgaven  Opgaven går ud på at konstruere et Arduino board, der kan styre to LEGO motorere via et Motor-shield samt en LEGO robot, dette kan sidde på. Robotten skal kunne følge en sort streg på et hvidt underlag og undervejs undgå en forhindring på 10x10 cm og finde tilbage på stregen igen. Den skal kunne gennemføre banen på under 1 minut. Desuden skal robotten kunne kommunikere trådløst via bluetooth med computer eller smartphone, og der skal laves et interface på PC eller...
More