POPG02 – Gruppe 5

SquatPants

Nanna Cassøe Bunkenborg, Samah A. Ajjawi & Didde Marie Hellestrup https://www.youtube.com/watch?v=iN-xRVF8E4s&feature=youtu.be

Case

Når man laver squats til træningen, kan man ofte komme til at gøre det forkert - helt ubevidst. Dette problem skal vores SquatPants eliminere. I stedet for at lave forkerte squats og derved, i værste tilfælde, gøre skade på ens muskler, kan man bruge bukserne, som, vha. accelerometere og tryksensorer, vil m...

More

Popg2: Gruppe 1

Plethandsken

Gruppemedlemmer: Stefan, Juri, Henning og Jakob

Vi ønsker at forbedre brugen af plethandsker i kampsport. Træner og elev skal kunne få en præcis beskrivelse af slagets antal, hårdhed og beskaffenhed. Målet er en plethandske der kan sende brugbare data til din computer eller telefon. Umiddelbart “var” der ikke lignende produkter på markedet så derfor anså vi det som en spændende udfordring! More

POPG2: Gruppe 7 “Wearaball”

Gruppe 7: Stefan, Kim, Rasmus og Nicklas Navn: Wearaball

Hvad er jeres case, og hvorfor?

Vi adskiller os i nogen grad fra de andre grupper til denne portefølje, da vi i stedet for et helt nyt koncept udvikler videre på semesterprojektet. Dette blev godkendt, da vores semesterprojekt langt hen ad vejen opfylder kriterierne for PF2.

Projektets formål er at udvikle en augmenteret bold til legeformål. Den er dermed ikke en decideret wearable, men bruges d...

More

Test af fysiske prototyper til computerspilprogrammering 2013

Oil Crisis begynder at tage form gennem en fysisk prototype af papir og modelervoks. Little Green Box passerer flere stadier i løbet af sin tilblivelse Bjarke og Anders undersøger, hvordan level-layoutet skal præsenteres i Power of X2. System Wars begynder at tage form. Human Defence bliver testet i papirformat Animal Defence er under udarbejdelse og løbende test.
More