Arduino LEGO Motorized Solar Cell (POPG1 E16)

Porteføljeopgave 1

Af Daniel Hansen Pedersen, Søren Holmbjerg Schibler og Tobias Holm Krab Denne opgave beskriver opsætningen af en automatisk solcelletracker ved brug af en LEGO DC Motor, Arduino Uno, Motorshield, lysfølsomme modstande (LDR) og diverse kredsløbskomponenter. I teksten findes en beskrivelse af hardware inkl. diagramtegning og flowchart, en beskrivelse af opførsel inkl. programkoden og endeligt tanker omkring gearin...
More

Portefølje 3 – Robot 3

Opgaven

Følgende blog er min løsning på porteføljeopgave 3 på 4. semester på studiet Oplevelses- og Læringsteknologi. Opgaven bestod i et lave en række robotter der i sammenspil skulle transportere et objekt fra punkt A til B. Min Robot var den tredje i rækken. Dens opgave bestod i at modtage objektet fra fra robot 2 og overføre den til robot 4. Nærmere beskrivelse af opgaven findes More

“Albot” arduino robot af Albert Kalnæs

Opgavebeskrivelse Opgaven går kort sagt ud på at bygge og programmere en robot der kan følge en sort linie og undvige en forhindring på 10x10cm placeret midt på linien for derefter at forsætte ud ad linien. Kravene til robottens er at den skal gøre brug af arduino med motor-shield og to uddelte lego motorer, valget af sensorer er frit. Robotten skal yderligere kunne kommunikere til en computer eller smartphone vha. bluetooth.   Design af køretøj...
More