PF3 Robot 4 “Kranen”

af Albert Kalnæs   Opgaven Denne robot havde til opgave at transportere bolden fra gulvet til bordkanten og videre til robot 5's "lad". Det krævede derfor en platform til at modtage bolden i og til at hejse bolden op i og slutteligt en mekanisme der gav bolden videre til robot 5. Valg af sensorer og motorer stod frit.   Fysisk Design More

Flash Sinatra

Portefølje 2 – Robot med LEGO og Arduino Opgavebeskrivelse Der skal konstrueres en Arduino LEGO robot, hvor styringen foregår vha. Arduino UNO samt Arduino Motor-shield. Til robotten er der udleveret to DC LEGO motorer samt et Bluetooth-modul. Gennem Bluetooth-modulet skal robotten kunne kommunikere med enten PC og/eller smartphone. Robotten skal kunne følge en sort streg, som er placeret på et hvidt underlag med en forhindring på 10x10x10 cm placeret på midten af banen. ...
More

LEGO/Arduino robot – Patricias mariehøne robot

Opgaven  Opgaven går ud på at konstruere et Arduino board, der kan styre to LEGO motorere via et Motor-shield samt en LEGO robot, dette kan sidde på. Robotten skal kunne følge en sort streg på et hvidt underlag og undervejs undgå en forhindring på 10x10 cm og finde tilbage på stregen igen. Den skal kunne gennemføre banen på under 1 minut. Desuden skal robotten kunne kommunikere trådløst via bluetooth med computer eller smartphone, og der skal laves et interface på PC eller...
More

LEGO/Arduino robot T-Bot

Opgaven

POPG02 Følgende robot er lavet med udgangspunkt i opgave POPG02 som kan læses ved at klikke på linket ovenover. Kort fortalt går opgaven ud på at lave en semi-autonom robot, der kan følge en sort streg som vist på tegningen i opgaven. Midt på banen er der opstillet en forhindring som robotten skal undgå ved at opfange den med en valgfri sensor.

Robottens opbygning:

I designet med min rob...
More