POPG02 – Gruppe 5

SquatPants

Nanna Cassøe Bunkenborg, Samah A. Ajjawi & Didde Marie Hellestrup https://www.youtube.com/watch?v=iN-xRVF8E4s&feature=youtu.be

Case

Når man laver squats til træningen, kan man ofte komme til at gøre det forkert - helt ubevidst. Dette problem skal vores SquatPants eliminere. I stedet for at lave forkerte squats og derved, i værste tilfælde, gøre skade på ens muskler, kan man bruge bukserne, som, vha. accelerometere og tryksensorer, vil m...

More

PF3 Robot 4 “Kranen”

af Albert Kalnæs   Opgaven Denne robot havde til opgave at transportere bolden fra gulvet til bordkanten og videre til robot 5's "lad". Det krævede derfor en platform til at modtage bolden i og til at hejse bolden op i og slutteligt en mekanisme der gav bolden videre til robot 5. Valg af sensorer og motorer stod frit.   Fysisk Design More

Portefølje 3 – Robot 3

Opgaven

Følgende blog er min løsning på porteføljeopgave 3 på 4. semester på studiet Oplevelses- og Læringsteknologi. Opgaven bestod i et lave en række robotter der i sammenspil skulle transportere et objekt fra punkt A til B. Min Robot var den tredje i rækken. Dens opgave bestod i at modtage objektet fra fra robot 2 og overføre den til robot 4. Nærmere beskrivelse af opgaven findes More

“Albot” arduino robot af Albert Kalnæs

Opgavebeskrivelse Opgaven går kort sagt ud på at bygge og programmere en robot der kan følge en sort linie og undvige en forhindring på 10x10cm placeret midt på linien for derefter at forsætte ud ad linien. Kravene til robottens er at den skal gøre brug af arduino med motor-shield og to uddelte lego motorer, valget af sensorer er frit. Robotten skal yderligere kunne kommunikere til en computer eller smartphone vha. bluetooth.   Design af køretøj...
More

Flash Sinatra

Portefølje 2 – Robot med LEGO og Arduino Opgavebeskrivelse Der skal konstrueres en Arduino LEGO robot, hvor styringen foregår vha. Arduino UNO samt Arduino Motor-shield. Til robotten er der udleveret to DC LEGO motorer samt et Bluetooth-modul. Gennem Bluetooth-modulet skal robotten kunne kommunikere med enten PC og/eller smartphone. Robotten skal kunne følge en sort streg, som er placeret på et hvidt underlag med en forhindring på 10x10x10 cm placeret på midten af banen. ...
More